Naučná stezka Strážců hranice

Historii Kašperských Hor (odkaz na článek Kašperské Hory: malebné městečko na dosah Šumavy) sice dominuje těžba zlata, ale i méně vzdálená historie si zaslouží vaši pozornost. Naučná stezka Strážců hranice vás pomocí zelených turistických značek provede kolem pozůstatků linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století.

Neminete však ani pozůstatky po hlubinném i povrchovém dolování zlata, se kterým se můžete detailněji seznámit na naučné stezce Cestou zlatokopů.

Trasa Strážců hranice je dlouhá 19,5 kilometrů, na její absolvování budete potřebovat zhruba 6,5 hodiny. Počítejte s převýšením 600 metrů. Půjdete nejen po asfaltové cestě, ale i po lesních cestách a pěšinkách. Výchozím bodem je kostel svaté Markéty ve středu Kašperských Hor. Údolím Zlatého potoka se kolem lehkých vojenských opevnění, známých jako řopíky, dostanete do Řetenic a dále podél hory Ždánov dojdete až na hrad Kašperk (odkaz na článek Hrad Kašperk: romantika a historie na jednom místě). Odtud se kolem řopíků u Tuškova vrátíte zpět do Kašperských Hor.