Subscribe Now

Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Naučná stezka Strážců hranice

Historii Kašperských Hor (odkaz na článek Kašperské Hory: malebné městečko na dosah Šumavy) sice dominuje těžba zlata, ale i méně vzdálená historie si zaslouží vaši pozornost. Naučná stezka Strážců hranice vás pomocí zelených turistických značek provede kolem pozůstatků linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století.

Neminete však ani pozůstatky po hlubinném i povrchovém dolování zlata, se kterým se můžete detailněji seznámit na naučné stezce Cestou zlatokopů.

Trasa Strážců hranice je dlouhá 19,5 kilometrů, na její absolvování budete potřebovat zhruba 6,5 hodiny. Počítejte s převýšením 600 metrů. Půjdete nejen po asfaltové cestě, ale i po lesních cestách a pěšinkách. Výchozím bodem je kostel svaté Markéty ve středu Kašperských Hor. Údolím Zlatého potoka se kolem lehkých vojenských opevnění, známých jako řopíky, dostanete do Řetenic a dále podél hory Ždánov dojdete až na hrad Kašperk (odkaz na článek Hrad Kašperk: romantika a historie na jednom místě). Odtud se kolem řopíků u Tuškova vrátíte zpět do Kašperských Hor.