Subscribe Now

Subscribe to newsletter

Subscribe to the newsletter and you will know about latest events and activities. Podpisyvayse and you will not regret.

Naučná stezka Cestou zlatokopů

Kašperské Hory (odkaz na článek Kašperské Hory: malebné městečko na dosah Šumavy) jsou známé nejen hradem Kašperk tyčícím se nad městem (odkaz na článek Hrad Kašperk: romantika a historie na jednom místě), ale také zlatorudnými doly. Vydejte se proto po stopách zlatokopů jednou z nejvýznamnějších zlatonosných oblastí na našem území.

Naučná stezka o délce 7,5 kilometrů vás pomocí informačních panelů seznámí s historií těžby zlata v okolí Kašperských Hor a s tzv. Zlatou stezkou, která sloužila jako obchodní spojnice mezi bavorským Pasovem a Kašperskými Horami.

Na výlet si vyhraďte přibližně 2,5 hodiny. Nenáročná stezka s převýšením 200 metrů vede po lesních cestách a pěšinách. Stezka, značená zeleně, začíná u kostela svaté Markéty a pokračuje kolem poutního kostela Panny Marie Sněžné do údolí Zlatého potoka neboli Amálina údolí. U rozcestníku Zlatý potok si můžete vybrat pohodlnou cestu proti toku potoka nebo náročnější cestu, která vede přes Liščí vrch. Stezka vede podél mnoha starých důlních děl a šachet a končí opět na náměstí, kde se můžete v Muzeu Šumavy dozvědět ještě více o historii těžby a zpracování zlata v okolí Kašperských Hor.